ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPUR

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του για την ανάδειξη της αξίας της Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης υλοποιεί το πρόγραμμα “SPUR – Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement” στον πυρήνα του οποίου βρίσκονται οι εθελοντές, οι δομές υποστήριξης των αδυνάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι χορηγίες και δωρεές του ιδιωτικού τομέα αλλά και η δύναμη ψυχής των απλών ενεργών πολιτών.

Το πρόγραμμα τοποθετείται στον αντίποδα μίας υλιστικής και εγωκεντρικής κοινωνίας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις προκύπτει ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης σε συνδυασμό με ένα κράτος πρόνοιας, ολοένα και πιο ισχνό στην καθημερινότητα των πλέον ευαίσθητων κατηγοριών πολιτών, μεταναστών, απόρων, νέων, ανέργων, κλπ…

afisa-spur-new2
1_1

1η Εκδήλωση: «Πολίτες σε κίνηση»

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

2η Εκδήλωση: «Καθορισμός του τοπικού καλού-Ψάχνοντας το Ευρωπαϊκό καλό»

IMG_4250A

3η Εκδήλωση: «Δημιουργώντας μακρόβια εθελοντικά δίκτυα νεολαίας»

first

4η Εκδήλωση: «Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κοινωνικές συνεργασίες»

Τελικό Video Προγράμματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωτική Επιτροπή
dnsspur@gmail.com
+30 213 202 5912

SOCIAL MEDIA

facebook
instagram
youtube
bottom-logos