Ανακοινώσεις

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στις εργασίες του προγράμματος

SPUR

Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement
New forms of Societal and intercultural engagement and volunteering as a New Spur for civic and democratic participation at EU level

στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του Δήμου μας για την ανάδειξη της αξίας της Αλληλεγγύης στη σημερινή συγκυρία οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σταύρος Τζουλάκης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωτική Επιτροπή
dnsspur@gmail.com
+30 213 202 5912

SOCIAL MEDIA

facebook
instagram
youtube
bottom-logos