Δημοσιοποίηση[en:]DISSEMINATION

The project «SPUR»

«Towards a New Spur for EU Democracy Building learn and engagement
New forms of Societal and intercultural engagement and volunteering as a New
Spur for civic and democratic participation at EU level»
was funded with the support of the European Union under the Programme
«Europe for Citizens»

Τελικό Video Προγράμματος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οργανωτική Επιτροπή
dnsspur@gmail.com
+30 213 202 5912

SOCIAL MEDIA

facebook
instagram
youtube
bottom-logos